Spiritüel çalışmalar

Bir öğretinin gerçek manada gizemli yolunda yürüyebilmek samimiyet, arınma ve güvene bağlıdır. Çalışmalar bu temeller üzerine kurulursa karşılaşılan tüm problemler çözülebilir. Öğretinin sahip olduğu yöntem ve dönüşüm şekillenmeleri zaman içerisinde etkisini gösterir. Çalışmaların devamlılığı öğretinin sağlıklı gelişmesi için önemlidir. Pek çok konu hakkında birer birer çözülen denklemlerin kişinin hayatına yansımaya başlaması hem zevkli hem de gerçek bir mutluluk kaynağı da olabilir. Ayrıca öğretilerle yapılan spiritüel yolculuklar içerisinde pek çok serüven barındıran bir hayat hikayesine dönüşür.


ARKHE SİMYA ÇALIŞMASI

Simya çalışması eski bir insiyasyon yöntemidir. Günümüzdeki çalışmalardan farklı olarak gerçek bir simya çalışması birebir ve kişiye özel yapılır. Uzun süren ve yoğun bir çalışma disiplinine bağlıdır. Yapacak olduğumuz Arkhe çalışması ise öncelikle bir simya eğitimi değildir. Simya eğitimi için aday değerlendirmesi yapılmaktadır. Arkhe çalışması öğrenci belirlemez fakat isteyenler aday olmak için daha sonra başvurabilirler. Bu çalışma ile sistemin tanıtılması ve kişilerin simyaya göre yaşamsal analizlerini gerçekleştirerek onlara farklı bir pencere sunabilmeyi amaçlamaktadır. Bu ise genel bilgilendirme toplantısından sonra yapılan birebir görüşmeler ile öğretinin bize sunmuş olduğu bilgilerin ışığında gerçekleştirilir. Bunun yanında yine günümüz de popüler olan öğretiler, kişisel gelişim ve astroloji konularının gerçekte nasıl faydalı olabileceğinin çözümlenmesini içermektedir.

Ayrıca Simyanın en önemli konusu olan kurgu ve kurgusal analiz ile ilgili bilgi verilecektir. Kurgu insanların hayatlarıyla ilgili olarak kadersel teoremlerin bütününe sahip bir konudur. Hayati kaotik ve örüntüsel etkileşimlere göre anlatır kişinin kendi denklemini çözmesine ve yaşamında düzenleme yapmasına imkan verir.


DİPLOSİS SİMYA KAMPI

Diplosis simyada bir yükseltme çalışması yapmak demektir. Bu çalışma ile ruhsal ve kurgusal alanda kişinin enerjisini yükseltme ve yaşamsal görevine dair keşifler amaçlanır. Bu bir simya eğitimi değildir. Fakat simya öğretisiyle ilgili gerçek bir tanışma fırsatı sunar. Aynı zamanda arkhe çalışmasındaki uygulamaları da daha geniş bir ölçüde ele alarak konular derinlemesine genişletilir.


“Çalışmaların Tüm Hakları Saklıdır”

Murat KOYUN